Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking

Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de hieronder genoemde doeleinden:

Het verlenen van diensten;

Het factureren van verleende diensten;

Het informeren over diensten, producten, evenementen en activiteiten;

Artikel 2. Het verstrekken van gegevens aan derden

Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens

Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbedrijf-hansvankroonenburg.nl.

Artikel 4. Inzage en correctie in uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@bouwbedrijf-hansvankroonenburg.nl. De toestemming voor het verwerken van uw gegevens kunt u te allen tijde intrekken. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@bouwbedrijf-hansvankroonenburg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Artikel 5. Bewaartermijn

Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Artikel 6. Cookies

Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg gebruikt alleen functionele cookies. Hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg gebruikt deze cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt, dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en dat de werking geoptimaliseerd wordt. Persoonlijke gegevens worden niet vastgelegd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 7. Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Bouwbedrijf Hans van Kroonenburg vallen.

Bouwen is vertrouwen

Klik op één van de specialisaties voor een verdere indruk van ons werk.